Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad

Gratis frakt och retur | Flexibel service – hyr eller köp | Betala nu, senare, eller per månad

Kan TMS behandla depression?

Dela på facebook
Dela på twitter

Kan transkraniell magnetstimulering (TMS) behandla depression?

En komplett guide till TMS och tDCS mot depression

Innehållsförteckning

Både transkraniell magnetstimulering (TMS) och transkraniell elektrisk stimulering (tDCS) är effektiva behandlingar mot depression, men hur fungerar de och vad är skillnaden mellan dem? Trots att de båda hjärnstimuleringsteknikerna behandlar samma område av hjärnan, finns det några viktiga skillnader att lyfta. Till exempel:

 • TMS ges av sjukvårdspersonal, medan tDCS kan användas hemma.
 • TMS-forskningen fokuserar på behandlingsresistent depression medan tDCS vanligtvis rekommenderas för mild till måttlig depression.

Den här artikeln syftar till att belysa skillnader och likheter mellan TMS och tDCS. Den ger dig en detaljerad beskrivning av hur TMS och tDCS fungerar, hur effektiva de är som behandling mot depression samt en överblick över teknikernas vetenskapliga historia. Det här är med andra ord din kompletta guide till TMS och tDCS. 

Först förklarar vi transkraniell magnetstimulering, därefter transkraniell elektrisk stimulering, och så avslutar vi med en jämförelse mellan dem båda. Håll till godo!

The Flow treatment

Komplett depressionsbehandling
för hemmabruk

Vad är transkraniell magnetstimulering (TMS)?

Innan vi ger oss in på metodens historik och effektivitet, ska vi ta reda på vad TMS är och hur det fungerar. Den här delen kan bli något teknisk, men det är värt mödan om du vill förstå TMS på djupet. Så här fungerar det:

Vid TMS-behandling används elektromagnetism för att påverka aktiviteten i specifika områden av hjärnan. Det betyder att TMS-forskare och kliniker kan förändra hjärncellernas aktivitet genom ett magnetiskt fält. Det magnetiska fältet har ungefär samma styrka som det som används vid magnetresonanstomografi (MRI scan) och behandlingen tar vanligen 30–60 minuter. Patienten är vaken under hela proceduren som varken kräver bedövning, muskelavslappnande eller andra mediciner.

Transcranial magnetic stimulation treatment

Först och främst placerar sjukvårdspersonalen en elektromagnetisk spole mot patientens huvud. Vid behandling av depression placeras spolen över pannan för att komma åt det område i främre delen av hjärnan som kallas Dorsolaterala Prefrontala Cortex (DLPFC). Den här delen av hjärnan spelar en viktig roll vid depression (nästa stycke ger dig mer information om DLPFC).

TMS brain

Därefter skickas elektromagnetiska pulser genom spolen. Pulserna färdas genom skalpen och skallen och skapar slutligen ett elektriskt fält i DLPFC. Det elektriska fältet förändrar hjärncellernas aktivitet och påverkar också de neurala nätverk som är kopplade till hjärnområdet. Så, varför vill forskare och läkare göra en sådan här sak? Nästa stycke ger dig svaret.

Varför fungerar transkraniell magnetstimulering?

Hittills har vi konstaterat att TMS förändrar aktiviteten i hjärnans cortex och att behandlingen hjälper mot depressionssymptom, men varför? Vad är det som händer i hjärnan under en TMS-behandling? 

TMS-forskare, som exempelvis Janicak & Dokucu, förklarar hypotesen bakom behandlingens effektivitet. Den lyder ungefär så här:

 • Hjärnavbildningar från deprimerade patienter visar att depression är kopplat till minskad aktivitet i ett hjärnområde i hjärnans främre del som kallas DLPFC.
 • Obalanserad aktivitet i DLPFC kan leda till depressiva beteenden, såsom aptitförändringar, sömnstörningar och låg energinivå.
 • TMS-behandlingen ökar blodflödet och ämnesomsättningen i DLPFC, vilket återställer aktiviteten i hjärnan och minskar depressionssymptomen.
DLPFC​-3

Lite längre ner i texten finns en tidslinje som ger dig en översikt över de vetenskapliga bevisen för TMS. Men låt oss först titta på skillnaderna mellan TMS och rTMS.

Vad är skillnaden mellan TMS och rTMS?

Om du har sökt information om TMS på nätet, har du förmodligen lagt märke till att behandlingen ibland kallas transkraniell magnetstimulering (TMS) och andra gånger för repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). TMS och rTMS använder samma teknik och samma tekniska utrustning. Den enda skillnaden är att TMS skapar en jämn, elektromagnetisk puls medan rTMS skapar flera, upprepade pulser. När metoden används kliniskt, till exempel som behandling mot depression, innefattar rTMS vanligtvis flera tusen pulser under 30–60 minuter. Generellt används TMS vid experiment där hjärnans olika funktioner undersöks medan rTMS används vid depressionsbehandling som syftar till att skapa en mer långvarig förändring i hjärnans aktivitet. Så, när du läser om TMS som behandling av medicinska sjukdomar är det troligtvis rTMS som används.

Hur ser den vetenskapliga evidensen ut för TMS?

För att ge dig en överblick över de vetenskapliga bevisen som stödjer användningen av transkraniell magnetstimulering som depressionsbehandling, har vi skapat en tidslinje som inkluderar de viktigaste upptäckterna i TMS-behandlingens historia. Ta en titt!

En kort historik över transkraniell magnetstimulering (TMS)

1985: Den första TMS-maskinen uppfanns

1985 uppfanns transkraniell magnetstimulering av forskaren och ingenjören Dr Anthony T. Barker och hans kollegor. Tidigare forskning hade visat att pulser från magnetiska fält kunde stimulera nerver i kroppen. Dr Barkers team vidareutvecklade den här idén och uppfann en maskin som kunde stimulera hjärnbarken med hjälp av elektromagneter. Stimulering med magneter orsakade mindre obehag och störningar än den stimulering med elektriska stötar som tidigare använts.

Anthony-T-Barker and TMS device

1995: TMS hjälpte patienter som inte blev friska av medicin

Den första forskningsstudien som undersökte den transkraniella magnetstimuleringens effekter på depression utfördes 1995. Något av det mest intressanta med den här studien var att den fokuserade på sex patienter som alla vara ‘behandlingsresistenta’, vilket innebär att de hade fått olika typer av antidepressiv medicin utan effekt. När de behandlades med TMS, minskade deras poäng på Hamiltons depressionsskala betydligt (lägre poäng på skalan innebär lägre grad av depression). Forskarna konstaterade att:

” Daglig stimulering med rTMS över vänstra prefrontala cortex är säkert, väl tolererat och kan lindra depression.”

1996–2014: Högkvalitativ forskning påvisade TMS’ effektivitet vid depressionsbehandling

Hundratals forskningsteam undersökte effekterna av transkraniell magnetstimulering på olika typer av sjukdomar, såsom depression, OCD, schizofreni och migrän. Sedan den första kliniska studien från 1995, har över 35 randomiserade och placebo-kontrollerade studier visat att TMS är en effektiv och säker behandling mot depression. Läs mer om det vetenskapliga stödet bakom TMS i Janicaks & Carpenters review of the evidence eller Carpenters multisite study.

2008: TMS godkändes av FDA

Den första formen av transkraniell magnetstimulering godkändes som behandling av depression av den amerikanska myndigheten för livsmedel och medicin (FDA).

2010: Den största kliniska TMS-studien publicerades

Forskare utförde den hittills största kliniska studien på TMS och depression. De fann att 14% av deprimerade patienter tillfrisknade helt efter rTMS-behandling, medan enbart 5% av de patienter som fick placebobehandling upplevde samma resultat. (Placebobehandling är en inaktiv behandling som liknar den riktiga proceduren.) Efter den första behandlingsomgången erbjöds samtliga forskningsdeltagare, inklusive de som fick placebobehandling, en ny omgång rTMS-behandling. Den här gången tillfrisknade nästan 30% av patienterna helt från depression. Du kan skaffa forskningsartikeln här. 

2013: FDA godkände ‘djupgående’ TMS som depressionsbehandling

Forskare undersökte effekterna av en ny typ av transkraniell magnetstimulering med specialtillverkade spolar som kunde stimulera hjärnans vävnad på ett djupare plan. Tekniken kallades ‘djupgående’ TMS, eller dTMS, och visade sig vara väldigt effektiv för att lindra depressionssymptom hos patienter med hög grad av behandlingsresistens. 2013 godkände FDA dTMS som depressionsbehandling för patienter som inte blivit hjälpta av antidepressiv medicin eller som inte tål biverkningarna från medicin. (Läs mer om vetenskapen bakom dTMS för behandlingsresistent depression här: Levkovitz et. al, 2015)

2015: Forskare konstaterade att TMS är jämförbart med antidepressiv medicin

TMS-forskarna Philip G Janicak och Mehmet E Dokucu konstaterade att transkraniell magnetstimulering är lika effektivt som antidepressiv medicin vid behandling av depression. De noterade också att, till skillnad från studier på antidepressiv medicin, har TMS-forskningen genomförts på de allra svåraste fallen av depression:

”Sammanfattningsvis är TMS en lovande, ny form av depressionsbehandling som fortfarande är under utveckling. Dess effektivitet och säkerhet har förbättrats markant genom fortsatt forskning och kliniska försök. Effektstorleken för TMS antidepressiva verkan är åtminstone jämförbar med antidepressiv medicin, trots att studierna enbart inkluderade behandlingsresistenta eller behandlingsintoleranta deprimerade patienter.”

Mer information om transkraniell magnetstimulering

Du hittar mer information om TMS hos the National Institute of Mental Health (NIMH).

Vad är transkraniell elektrisk stimulering (tDCS)?

Låt oss flytta fokus till nästa form av medicinfria hjärnstimuleringsmetod. Om du lider av depression men inte vill besöka sjukvården, har du möjlighet till behandling hemifrån med transkraniell elektrisk stimulering (tDCS). tDCS behandlar samma hjärnområde som TMS, men istället för elektromagnetiska fält, använder tDCS elektrisk ström. (Du hittar en jämförelse mellan TMS och tDCS längst ner i den här artikeln.)

tDCS headset at home

Hur fungerar tDCS?

tDCS är en typ av hjärnstimulering som hjälper till att aktivera hjärncellerna i specifika hjärnområden med en mycket svag elektrisk ström. tDCS har använts som depressionsbehandling under årtionden och ska inte blandas ihop med elektrokonvulsiv terapi eller ‘elchocksterapi’ (ECT). Strömmen i tDCS (0,5-2 mA) är 400 gånger svagare än den ström som används i ECT och tDCS ger färre och lindrigare biverkningar än antidepressiv medicin.

Strömmen i tDCS levereras genom två elektroder som placeras på huvudet. Vid depressionsbehandling placeras elektroderna högt upp på pannan för att riktas mot ett hjärnområde som kallas DLPFC (mer information om DLPFC hittar du i nästa stycke). En tDCS-session varar i cirka 30 minuter och kan administreras hemifrån med ett tDCS-headset.

Varför fungerar tDCS?

Anledningen till att tDCS fungerar är i princip densamma som för TMS. Som tidigare nämnts är depression kopplat till nedsatt aktivitet i ett område i främre delen av hjärnan som kallas Dorsolaterala Prefrontala Cortex (DLPFC), vilket kan trigga depressionssymptom såsom trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och aptitförändringar. Den elektriska strömmen i tDCS stimulerar hjärnaktiviteten i DLPFC och lindrar därmed de depressiva symptomen.

Hjärnstimulering

Finns det vetenskaplig evidens för tDCS?

Kan tDCS bota depression?

Hittills har vi konstaterat att tDCS använder elektrisk ström för att stimulera hjärnans Dorsolaterala Prefrontala Cortex, vilket lindrar depressionssymptom. Men hur effektivt är tDCS mot depression?

År 2017 genomförde Dr Andre Brunoni, professor i psykiatri vid universitetssjukhuset i Sao Paulo, och hans kollegor en forskningsstudie med 245 deprimerade deltagare i syfte att undersöka tDCS effektivitet. Forskarna fann att:

 • 41% av deltagarna uppgav att 50% av deras depressionssymptom försvann inom sex veckor med tDCS-behandling.
 • 24% av deltagarna tillfrisknade helt från depression inom sex veckor.

År 2019 jämförde doktoranden Julian Mutz och hans kollegor olika typer av hjärnstimulering mot depression. Forskarna konstaterade att tDCS var en effektiv depressionsbehandling och dessutom ett billigare alternativ än TMS, ECT eller psykoterapi.

”… vi kunde konstatera att tDCS var effektivt i både parvisa- och nätverks- metaanalyser. Med tanke på att tDCS tenderar att vara en mindre kostsam behandling än transkraniell magnetisk stimulering, ECT eller psykoterapi är det här resultatet särskilt relevant för beslutsfattare som överväger att använda tDCS som en klinisk behandling.”

Vill du se en tidslinje över tDCS historia, inklusive de viktigaste vetenskapliga upptäckterna sedan antiken? Klicka här.

Går det att använda tDCS hemma?

Som du förmodligen har listat ut vid det här laget, är en av de stora skillnaderna mellan transkraniell magnetstimulering (TMS) och transkraniell elektrisk stimulering (tDCS) att TMS alltid utförs av sjukvårdspersonal på en klinik medan tDCS kan köpas online och användas hemma. Flow Neuroscience har utvecklat den första CE-märkta och medicinskt godkända tDCS-enheten för hemmabruk. Den är Bluetooth-styrd och kontrolleras via Flows depressionsapp. Flows tDCS-enhet innehåller samma teknik som enheterna i forskningsstudierna och du kan köpa den här.

En snabbguide till Flows tDCS-behandling:

 1. Beställ Flows headset från nätbutiken.
 2. Ladda ner depressionsappen gratis till din telefon.
 3. Ditt headset levereras till dig inom några dagar. Packa upp ditt headset och starta appen.
 4. Appen visar dig hur du sätter på dig ditt headset och hur du startar hjärnstimuleringen. Det är bara att följa instruktionerna.
 5. Under de första tre veckorna stimulerar du under 30 minuter, fem gånger per vecka. Därefter stimulerar du en till två gånger per vecka så länge du själv vill.
 6. De flesta upplever att depressionssymptomen minskar inom 3–4 veckor.

I den här videon får du veta mer om hur du använder Flows tDCS-enhet:

Vad är skillnaden mellan TMS och tDCS?

En jämförelse

I det här stycket får du en överblick över likheter och skillnader mellan transkraniell magnetstimulering (TMS) och transkraniell elektrisk stimulering (tDCS).

TMS treatment
tDCS device

Medicinska godkännanden. Både TMS och tDCS är medicinskt godkända behandlingar mot depression.

 • TMS: 2008 godkände myndigheten för livsmedel och medicin (FDA) TMS som behandling vid depression. TMS används på sjukhus i många länder runt om i världen, inklusive USA, Storbritannien och Sverige.
 • tDCS: tDCS är godkänt som behandling vid depression och kronisk smärta i EU och Storbritannien. Flows tDCS-enhet mot depression är CE-märkt och godkänd för medicinsk användning av the British Standards Institution (BSI).

På kliniken eller hemma. Varken TMS eller tDCS kräver bedövning eller annan typ av medicin. Du kan fortsätta din dag som vanligt efter hjärnstimuleringen.

 • TMS: Behandlingen utförs av sjukvårdspersonal på en klinik. Fråga din läkare om TMS och var du kan få behandlingen. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har satt ihop några frågor som du kan ställa till sjukvårdspersonalen innan du påbörjar din TMS-behandling.
 • tDCS: Du kan utföra hela behandlingen hemma. Den första, medicinskt godkända tDCS-enheten för hemmabruk finns att köpa online.

Hjärnområde. Både TMS och tDCS stimulerar det område i främre delen av hjärnan som kallas Dorsolaterala Prefrontala Cortex (DLPFC) vid behandling av depression.

 • TMS: Elektromagnetisk induktion används för att stimulera området.
 • tDCS: En elektrisk ström används för att stimulera området. 

 Effektivitet. Det är svårt att göra en rättvis jämförelse på det här området eftersom de flesta högkvalitativa studierna på TMS har genomförts på behandlingsresistent depression, medan studierna på tDCS inkluderar alla typer av depression. Emellertid påvisar forskningen att både TMS och tDCS är effektiva behandlingar. År 2019 jämförde Mutz och kollegor olika former av icke-kirurgisk hjärnstimulering och kunde då konstatera att både rTMS och tDCS är effektiva behandlingar mot depression. Studien inkluderade 6750 deltagare.

 • TMS: År 2010 kunde ett forskningsteam vid South Carolinas universitet i Charleston konstatera att hela 30% av deprimerade patienter helt och hållet tillfrisknade med hjälp av TMS-behandling. Om du lider av envis, behandlingsresistent depression, kan TMS vara ett hjälpsamt alternativ till antidepressiv medicin.
 • tDCS:År 2017 visade en stor studie att 41% av deprimerade patienter upplevde en 50-procentig symptomminskning inom sex veckor och att 24% helt tillfrisknade från depression med tDCS. Om du lider av mild till måttlig depression, kan tDCS vara ett medicinfritt behandlingsalternativ som passar för dig. (Läs mer om de olika typerna av depression samt gör ett depressionstest online här: Am I depressed?).

Behandlingsprotokoll. Nedan hittar du en generell översikt över behandlingsprotokollen. Det exakta antalet sessioner och sessionernas längd kan variera för båda behandlingarna.

 • TMS: En session med TMS är cirka 30–60 minuter lång. Vanligtvis får patienten cirka fem sessioner i veckan och behandlingen innefattar totalt 20–30 sessioner.
 • tDCS: En session med tDCS varar i cirka 30 minuter. Det rekommenderade protokollet innefattar fem sessioner i veckan under de tre första veckorna och därefter en till två sessioner i veckan. De flesta upplever att depressionssymptomen minskar inom 3-4 veckor.

Biverkningar. Jämfört med antidepressiva mediciner och elektrokonvulsiv terapi (ECT) har både TMS och tDCS lindriga biverkningar. tDCS har lindrigare biverkningar än TMS.

 • TMS: Biverkningar från transkraniell magnetstimulering innefattar lindrig till måttlig huvudvärk, muskelsammandragningar under behandlingen samt en liten risk för epileptiska anfall.
 • tDCS: Transkraniell elektrisk stimulering kan ge biverkningar i form av en lätt stickande känsla där elektroderna möter huden samt lindrig huvudvärk som går över efter cirka 30 minuter.

Förhoppningsvis har den här artikeln tagit dig igenom TMS och tDCS historia med så liten ansträngning som möjligt. Både TMS och tDCS är effektiva behandlingar mot depression och fullgoda alternativ till antidepressiva mediciner.

Tack för att du tog dig tid!

Innehållsförteckning
The Flow treatment
Komplett behandling av depression hemma
Woman wearing Flow headset
Komplett depressionsbehandling för hemmabruk
Utan medicin. Levereras direkt hem till dig.

Free trial

Try Flow for free, payment will be taken 30 days after the order date.

Treatment pads

You will receive automatic deliveries of your treatment pads directly to your door as part of the subscription service.

Buy device

You can buy your Flow device after 6 months of your subscription. When you are eligible, you can email us at support@flowneuroscience.com to purchase the headset for half of the full price.  

Avsluta månadsvård

I slutet av varje månad kan du fortsätta hyra eller sluta hyra & skicka tillbaka headsetet gratis. Om du vill lämna tillbaka ditt headset kontakta: support@flowneuroscience.com

Efter 6 månader av din behandling kan du också välja att köpa ditt headset för halva priset. Kontakta support@flowneuroscience.com för det här alternativet.

Returpolicy

60-dagars ångerrätt ger dig möjlighet att bedöma om Flow är rätt behandling för dig. Tiden det tar att svara på behandling varierar från person till person, men en förbättring märks ofta inom 3-5 veckor.

Om du är missnöjd med ditt köp hos flowneuroscience.com, oavsett anledning, kan du begära full återbetalning inom 60 dagar från köptillfället. Flow Neuroscience står för returfrakten om paketet skickas från Sverige eller Storbritannien. För att begära återbetalning, kontakta support@flowneuroscience.com.