Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad

Gratis frakt och retur | Flexibel service – hyr eller köp | Betala nu, senare, eller per månad

Säkerhet och Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

Behandlingen som tillhandahålls av Flow Neuroscience är CE-certifierad. Det betyder att Flow är godkänd för medicinskt bruk i enlighet med EUs strikta lagar för medicinsk utrustning. CE-certifieringen säkerställer att: 1) Flow baseras på vetenskapliga bevis, 2) behandlingen minskar depressiva symptom och 3) headsetet är ofarligt att använda.

Resultaten från flera metaanalyser* har visat att tekniken som används i Flows headset är ofarlig och har aldrig resulterat i hjärnskador. En av dessa analyser genomfördes 2016 och omfattade 1000 forskningsdeltagare och fler än 33,200 stimuleringssessioner. Läs mer om forskningen bakom Flow.

*En metaanalys är en forskningsmetod som kombinerar resultat från flera olika studier. Detta innebär att resultaten från en metaanalys är extra pålitliga.

Biverkningar

Flows headset ger färre och lindrigare biverkningar än antidepressiv medicin, men erbjuder liknande resultat.

Vanliga biverkningar:

 • Hudrodnad under, eller i närheten av, elektroderna är vanligt på grund av ökat lokalt blodflöde. Detta är ofarligt och försvinner 30-60 minuter efter användning.
 • Vissa användare upplever hudirritation under elektroderna. Vid sådana fall ska headsetet inte placeras på den irriterade huden igen.

Ovanliga biverkningar:

 • I sällsynta fall har användare som lider av tinnitus rapporterat ökade symptom, såsom oljud eller ringande i öronen.

Skulle du uppleva skarp smärta eller att de depressiva symptomen ökar under stimuleringen bör du avbryta behandlingen omedelbart och uppsöka en läkare.

Försiktighetsåtgärder

 • Risken för skada vid användning av Flows headset är minimal. Trots detta rekommenderas användare att överväga flera behandlingsalternativ. Konsultera alltid sjukvårdspersonal innan användning.
 • Flows headset bör endast användas av personer över 18 år som har diagnostiserats med depression.
 • Flows headset ska inte placeras över öppna sår eller skadad hud.
 • Konsultera alltid en läkare inför beslut om förändringar i din nuvarande medicinering.

Vidta extra försiktighetsåtgärder och rådfråga en läkare vid följande tillstånd:

 • Graviditet (eller misstänkt graviditet)
 • Suicidtankar (tankar som kretsar kring att ta sitt liv)
 • Bipolär sjukdom (eller tidigare hypomana/maniska episoder)
 • Epilepsi (eller tidigare epileptiska anfall)
 • Hjärtsjukdom (eller misstänkt hjärtsjukdom)
 • En neurologisk eller neuropsykiatrisk nedsättning
 • Om du nyligen genomgått ett kirurgiskt ingrepp
 • Om du har en defekt i neurocranium (hjärnskålen) och/eller ett implantat inuti skallen
 • Om du har en aktiv, implanterad medicinsk enhet (t e x pacemaker, ryggmärgsstimulator, vagusnervstimulator, hörselstimulator, elektroder för djup hjärnstimulering, cochleaimplantat, implanterat hörselhjälpmedel eller defibrillator) eller annan implanterad, metallisk eller elektronisk utrustning.

Skaffa Flow

Hyra eller äga. Välj ditt Flow med flexibilitet.

Free trial

Try Flow for free, payment will be taken 30 days after the order date.

Treatment pads

You will receive automatic deliveries of your treatment pads directly to your door as part of the subscription service.

Buy device

You can buy your Flow device after 6 months of your subscription. When you are eligible, you can email us at support@flowneuroscience.com to purchase the headset for half of the full price.  

Avsluta månadsvård

I slutet av varje månad kan du fortsätta hyra eller sluta hyra & skicka tillbaka headsetet gratis. Om du vill lämna tillbaka ditt headset kontakta: support@flowneuroscience.com

Efter 6 månader av din behandling kan du också välja att köpa ditt headset för halva priset. Kontakta support@flowneuroscience.com för det här alternativet.

Returpolicy

60-dagars ångerrätt ger dig möjlighet att bedöma om Flow är rätt behandling för dig. Tiden det tar att svara på behandling varierar från person till person, men en förbättring märks ofta inom 3-5 veckor.

Om du är missnöjd med ditt köp hos flowneuroscience.com, oavsett anledning, kan du begära full återbetalning inom 60 dagar från köptillfället. Flow Neuroscience står för returfrakten om paketet skickas från Sverige eller Storbritannien. För att begära återbetalning, kontakta support@flowneuroscience.com.